Asiakastiedote kesäkuu 2019

24.6.2019 11.00

Hyvä Wiitaseudun Energian asiakas

Asiakaspalvelun aukioloajat laajenevat
Uusi veden hinnasto voimaan 1.8.2019

Laajensimme asiakaspalvelun aukioloaikoja. Heinäkuusta alkaen Wiitaseudun Energian asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8-20  ja lauantaisin klo 9-16. Tavoitat meidät tutusta numerosta p. 0400 733 311 sekä sähköpostilla asiakaspalvelu@wse.fi.

Puhtaan veden ja jäteveden uusi toimitushinnasto käyttöön 1.8.

Kerroimme asiakaskirjeessämme maaliskuussa veden hinnoitteluperustemuutoksista 1.5.2019. Siirsimme kuitenkin veden toimitushinnaston käyttöönottoa, koska joillekin asiakkaillemme kertakorotus olisi laskelmiemme mukaan ollut kohtuuttoman suuri.

Olemme tutkineet erilaisia hinnoitteluvaihtoehtoja ja päässeet ratkaisuun, joka on mahdollisimman tasapuolinen ja syrjimätön kaikkia WSE:n vesiasiakkaita kohtaan.

Veden ja jäteveden käyttömaksu pysyy entisellään:

Veden käyttömaksu
–  vesimaksu  2,42 e/m3
–  jätevesimaksu  2,64 e/m3

Perusmaksun hinnoittelurakenne muuttuu. Uuden hinnaston myötä esim. kaikki omakoti- ja vapaa-ajan kiinteistöt maksavat saman suuruista perusmaksua, kerrosalasta riippumatta.

Perusmaksun suuruus pientaloilla (omakoti- ja vapaa-ajan kiinteistöt)
–  9,92 €/kk, jos kiinteistöllä on käytössä sekä puhtaan veden että jäteveden liittymät
–  4,96 €/kk, jos käytössä on vain joko puhtaan veden liittymä tai jätevesiliittymä. 

Muutoksessa ei ole kysymys yleisestä perusmaksun hinnankorotuksesta, eikä yhtiö tavoittele hinnoittelurakenteen muutoksella liikevaihdon lisäystä. Joidenkin asiakkaiden perusmaksu tulee muutoksen myötä laskemaan ja joidenkin vastaavasti nousemaan.

Perusmaksuun vaikuttavat kiinteistön vesimittarin koko ja käyttötarkoitus

Tähän saakka WSE on hinnoittelussaan käyttänyt kiinteistön kerrosalaan pohjautuvaa perusmaksua. Vanha perusmaksukäytäntö on suosinut kerrosalaltaan pieniä kiinteistöjä. Käyttötarkoitukseltaan ja mittarikooltaan saman tyyppiset kiinteistöt aiheuttavat kuitenkin saman suuruiset verkon ylläpitokustannukset. 

Jatkossa perusmaksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon ja käyttötarkoituksen mukaan, kuten emoyhtiö Jyväskylän Energiallakin. Hinnoittelurakenteen muutoksella on tarkoitus kohdistaa kustannukset asiakkaillemme oikeudenmukaisemmin.

Kari Kautto
Toimitusjohtaja
Wiitaseudun Energia Oy

Liite: Veden toimitushinnasto 1.8.2019

Lisää ajankohtaisia