Kaukolämpöön liittyminen

 1. Kaukolämpösopimuksen valmistelua varten asiakkaan tulee toimittaa Wiitaseudun Energialle
  • asemapiirros
  • rakennuksen pohjapiirros
  • kiinteistön lämpösuunnitelma (omakotitalojen osalta riittää tieto rakennuksen lämmitettävästä kuutiotilavuudesta)
 2. Sopimus lähetetään asiakkaalle allekirjoitettavaksi. Katso esimerkkisopimus.
 3. Liittymismaksu laskutetaan kahdessa erässä. 1. erä laskutetaan, kun sopimus on allekirjoitettu. Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus maksaa liittymismaksu myös kuukausierissä enintään 36 kuukauden korollisella maksuajalla.
 4. Wiitaseudun Energia asentaa mittauskeskuksen asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan asiakkaan tiloihin ja rakentaa liittymisjohdon yhteisesti sovittua reittiä mittauskeskukseen saakka. Liittymisjohto ja mittauskeskus jäävät Wiitaseudun Energian omaisuudeksi ja kunnossapitovastuulle. Asiakas vastaa asiakaslaitteiden (lämmönjakokeskus) hankinnasta ja kunnossapidosta. Asiakas voi hankkia lämmönjakokeskuksen asennuksineen nyt myös Wiitaseudun Energialta. Lue lisää avaimet käteen -toimituksesta.
 5. Asiakaslaitteiden asennuksesta vastaa asiakkaan putkiurakoitsija tai avaimet käteen toimituksissa Wiitaseudun Energian putkiurakoitsija. Lue lisää kaukolämpölaitteiden määräyksistä ja ohjeista
 6. Wiitaseudun Energia vastaa liittymäjohdon sisälle asennettujen putkien eritystyöstä mittauskeskus mukaan lukien.
 7. Asiakas huolehtii maansiirtotyön jälkeisestä pintatyöstä ja viherrakentamisesta.
 8. Asiakkaan on kustannuksellaan järjestettävä lämpöyhtiön hyväksymällä tavalla esteetön pääsy lämmönjakohuoneeseen. Lämpöyhtiöllä on oikeus säilyttää asiakkaan luovuttamia avaimia asiakkaan kiinteistöön sijoitetussa avainsäiliössä.
 9. Kaukolämmön toimitus voidaan aloittaa lämmönmyyjän toimesta, kun käyttöönottotarkastus on hyväksytty ja kaukolämmön energiamittaus asennettu.
 10. Liittymismaksun 2. erä laskutetaan, kun kiinteistö on liitetty kaukolämpöön tai kuten yllä on todettu, on asiakkaalla halutessaan mahdollisuus maksaa liittymismaksu myös kuukausierissä enintään 36 kuukauden korollisella maksuajalla.

Kaukolämmön liittymismaksu

Omakotitalojen liittymismaksu (rakennuksen lämmitettävä tilavuus alle 1 000 m3) on 3 190 €. Muiden rakennusten liittymismaksu määräytyy tilausvesivirran perusteella alla olevan taulukon mukaan

 

Tilausvesivirta V m3/h Liittymismaksu LM €
0,2 – 1,5

LM = 1,1*(2 000 + 7 500 * V)

1,5 – 4,0

LM = 1,1*(5 000 + 5 500 * V)

4,0 – 5,0

LM = 1,1*(11 000 + 4 000 * V)

> 5,0

määritetään tapauskohtaisesti

 

Liittymismaksusta ei peritä arvonlisäveroa ja se on siirto- ja palautuskelpoinen.

Hinnasto

Kaukolämmön sopimusehdot

 

 

UUTTA: Kaukolämpöliittymä avaimet käteen -toimituksena

Kaukolämmön liittäminen rakennuksen vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään vaatii lämmönjakokeskuksen varusteineen ja asennuksen. Nämä asiakas voi hankkia nyt myös Wiitaseudun Energialta avaimet käteen -toimituksena.

Kaukolämpöesite

 

 

Mitä kaukolämpö maksaa?

Esimerkkinä omakotitalo, jonka lämmitettävä tilavuus on 600 m3 ja vuotuinen lämmönkulutus
18 MWh (18 000 kWh).

Liittymiskustannukset alkaen:

- liittymismaksu 3 190 €
- lämmönjakokeskus asennuksineen 5 445 €
Yhteensä 8 635 €
tai 255 €/kk (36 kk)

Vuotuiset lämmityskustannukset:
- perusmaksu 369 €
- lämpöenergiamaksu 1 148 €
Yhteensä 1 517 €