Lähilämpöä biopolttoaineilla

 

Wiitaseudun Energia tuottaa ja jakelee lämpöä Viitasaaren keskustan alueella. Kaukolämmön tuotantoon käytetyistä polttoaineista biopohjaisten, päästöttömien polttoaineiden osuus on noin 99 %. Lämmön hinta Viitasaarella erittäin kilpailukykyistä ja selkeästi alle valtakunnan keskiarvon.

Polttoaineita hankitaan pääosin paikalliselta puutuoteteollisuudelta ja metsäyrittäjiltä. Hankinnasta suuri osa on siis peräisin Viitasaarelta ja sen lähialueilta. Kaukolämpöä tuotetaan vuosittain noin 55 000 MWh ja tästä määrästä lähes kaikki on tuotettu biopolttoaineilla päälämpökeskuksessa. Pääosa myytävästä kaukolämmöstä tuotetaan yhtiön lämpökeskuksessa Kokkilassa, jossa päätuotantolaitteena on kiinteää polttoainetta polttava kuumavesikattila. Kokkilan lämpökeskuksen polttoaineena käytetään pääosin purua, kuorta ja haketta. Lämmöntuotannossa syntyvät savukaasut johdetaan hiukkaserottimien ja savukaasupesurin kautta piippuun. Kattilan teho on 16 MW ja savukaasulämmöntalteenoton kanssa päästään lähes 20 MW:n tuotantotehoon asti. Kaukolämpöverkoston huipputehontarve vastaa suunnilleen päälämpökeskuksen enimmäistehoa. Kesäaikana kaukolämpö tuotetaan pääosin 4 MW:n tehoisella, päälämpökeskuksella sijaitsevalla kaasuttimella ja kaasukattilalla.

Kaukolämmön riittävä tuotantoteho joka tilanteessa varmistetaan kaukolämpöverkostoon liitetyillä öljylämpökeskuksilla, joita yhtiöllä on käytössä neljä: Kokkilan (6 MW) raskasöljylaitos ja Vertintien (3 MW), Mustaniemen (2 MW) ja Teollisuuskylän (6 MW) kevytöljylaitokset.

Päästöluvat

Kokkilan lämpökeskuksen päästölupa

Vertintien lämpökeskuksen päästölupa

Mustaniemen lämpökeskuksen päästölupa

Teollisuuskylän lämpökeskuksen päästölupa

Ympäristölupa

Kokkilan lämpökeskuksen ympäristölupa

Pääosa myytävästä kaukolämmöstä tuotetaan yhtiön lämpökeskuksessa Kokkilassa.
Vertintien lämpökeskus on yksi kaukolämpöverkon vara- ja huippulaitoksista.