Kaukolämpöverkosto

 

Kaukolämpöasiakkaat saavat lämmön kuumasta kaukolämpövedestä, joka kiertää suljetussa kaksiputkisessa kaukolämpöverkossa. Asiakkaille tulevan kaukolämpöveden lämpötila vaihtelee ulkolämpötilan ja vuodenajan mukaan 65-115 °C välillä. Alimmillaan se on kesällä, jolloin lämpöä tarvitaan käytännössä vain lämpimään käyttöveden lämmittämiseen. Kaukolämpövesi jäähtyy asiakkaan kaukolämmönsiirtimessä ja asiakkaalta tuotantolaitoksiin palaavan kaukolämpöveden lämpötila vaihtelee 40-60 °C välillä. Kaukolämpöä käytetään lähinnä huoneiden ja käyttöveden lämmittämiseen sekä ilmanvaihtoon, mutta kaukolämpöä käytetään myös teollisuuden eri prosessien lämmittämiseen ja kuivaamiseen. Kaukolämpövesi ei kierrä talojen lämmitysverkossa. Kaukolämpöverkon lämpö siirretään talon lämmitysverkostoon aina lämmönsiirtimen välityksellä.

Kaukolämpöä on saatavilla kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina. Kaukolämpövesi on käsitelty mekaanisten epäpuhtauksien ja hapen poistamiseksi ja putken sisäpuolisen korroosion estämiseksi. Kaukolämpöverkostoa on Viitasaaren keskustassa, Hepokankaalla, Mustasuolla, Haapasaaressa, Isoaholla ja Miekkarinteellä. Jos kaukolämpöjohto kulkee kiinteistöön rajoittuvalla tiellä, on tällä kiinteistöllä olevan rakennuksen mahdollista liittyä kaukolämpöverkostoon. Wiitaseudun Energia kartoittaa jatkuvasti kaukolämpöverkoston laajentamismahdollisuuksia. Uusille alueille voidaan laajentua aina, jos riittävä määrä asiakkaita liittyy uuteen verkostoon.

 

Kaukolämpöverkoston mahdollinen laajentaminen Isoaholla ja Saikaantien alueella

Wiitaseudun Energia kartoitti keväällä 2014 liittymishalukkuutta Isoahon ja Saikaantien alueella. Kyselyjen perusteella verkostoa rakennettiin Isoaholla Kaskitien alueella. Lähivuosina laajentuminen Kustaantiestä Iänteen päin on mahdollista. Saikaantien alueella ei ainakaan toistaiseksi rakenneta kaukolämpöverkkoa.