Kaukolämpöön liittyminen

Jos kaukolämpöjohto kulkee kiinteistöön rajoittuvalla tiellä, on tällä kiinteistöllä olevan rakennuksen mahdollista liittyä kaukolämpöverkostoon. Wiitaseudun Energia kartoittaa jatkuvasti kaukolämpöverkoston laajentamismahdollisuuksia. Uusille alueille voidaan laajentua aina, jos riittävä määrä asiakkaita liittyy uuteen verkostoon.

 1. Kaukolämpösopimuksen valmistelua varten asiakkaan tulee toimittaa Wiitaseudun Energialle

  • asemapiirros
  • rakennuksen pohjapiirros
  • kiinteistön lämpösuunnitelma (omakotitalojen osalta riittää tieto rakennuksen lämmitettävästä kuutiotilavuudesta)
 2. Sopimus lähetetään asiakkaalle allekirjoitettavaksi. Katso esimerkkisopimus (pdf-tiedosto)
 3. Liittymismaksu laskutetaan kahdessa erässä. 1. erä laskutetaan, kun sopimus on allekirjoitettu.
 4. Wiitaseudun Energia asentaa mittauskeskuksen asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan asiakkaan tiloihin ja rakentaa liittymisjohdon yhteisesti sovittua reittiä mittauskeskukseen saakka. Liittymisjohto ja mittauskeskus jäävät Wiitaseudun Energian omaisuudeksi ja kunnossapitovastuulle. Asiakas vastaa asiakaslaitteiden (lämmönsiirrin laitteineen) hankinnasta ja kunnossapidosta.
 5. Asiakaslaitteiden asennuksesta vastaa asiakkaan putkiurakoitsija. Lue lisää kaukolämpölaitteiden määräyksistä ja ohjeista
 6. Wiitaseudun Energia vastaa liittymäjohdon sisälle asennettujen putkien eritystyöstä mittauskeskus mukaan lukien.
 7. Asiakas huolehtii maansiirtotyön jälkeisestä pintatyöstä ja viherrakentamisesta.
 8. Asiakkaan on kustannuksellaan järjestettävä lämpöyhtiön hyväksymällä tavalla esteetön pääsy lämmönjakohuoneeseen. Lämpöyhtiöllä on oikeus säilyttää asiakkaan luovuttamia avaimia asiakkaan kiinteistöön sijoitetussa avainsäiliössä.
 9. Kaukolämmön toimitus voidaan aloittaa lämmönmyyjän toimesta, kun käyttöönottotarkastus on hyväksytty ja kaukolämmön energiamittaus asennettu.
 10. Liittymismaksun 2. erä laskutetaan, kun kiinteistö on liitetty kaukolämpöön.

Kaukolämmön liittymismaksu

Omakotitalojen liittymismaksu (rakennuksen lämmitettävä tilavuus alle 1 000 m3) on 3 190 €. Muiden rakennusten liittymismaksu määräytyy tilausvesivirran perusteella alla olevan taulukon mukaan.

Tilausvesivirta V m³/h Liittymismaksu LM €
0,2 – 1,5 LM = k*(2000 + 7500 * V)
1,5 – 4,0 LM = k*(5000 + 5500 * V)
4,0 – 5,0 LM = k*(11000 + 4000 * V)
> 5,0

sopimuksen mukaan

Kerroin 1,1

Liittymismaksusta ei peritä arvonlisäveroa ja se on siirto- ja palautuskelpoinen.

Hinnasto

Kaukolämmön toimitusehdot