Vesi ja jätevesi

 

Wiitaseudun Energia toimittaa asiakkailleen puhdasta vettä sekä vastaa jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta. Vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueena on Viitasaaren kaupungin keskusta sekä vuoden 2014 keväästä alkaen myös Kymönkosken kylä. Vettä toimitetaan myös Kärnän kylään.

Wiitaseudun Energialla on käytössään kaksi kuilukaivoa: noin puolet vedestä otetaan Kokkolanniemen pohjavedenottamosta, joka sijaitsee Kokkolanniemen pohjavesialueella ja noin puolet vedestä on peräisin Luukkaanniemen vedenottamolta Toulatkankaalta pari kilometriä Kokkolanniemen kaakkoispuolelta. Vuosittain Wiitaseudun Energian omilta pohjavedenottamoilta otetaan vettä vesijohtoverkostoon johdettavaksi noin 340 000 m3.

Hieman yli puolet Viitasaaren kaupungin asukkaista on tällä hetkellä kunnallisen viemäriverkoston piirissä. Viemäriverkosto toimii toistaiseksi ainoastaan keskustaajaman alueella ja jätevedet käsitellään Mustasuon biologiskemiallisella jätevedenpuhdistamolla.

 

 

 

Veden hinta

Vesimaksu: 

2,42 €/m3 (alv. 24 %)

Jätevesimaksu:
2,64 €/m3 (alv. 24 %)

Yksikköhintojen lisäksi laskutetaan perusmaksut vedestä ja jätevedestä sekä mittarivuokra.

 

 

Hinnasto

Yleiset toimitusehdot

Välttämätön vesi

Vesihuollon kehittäminen

Langaton kotinäyttö

Vesiputket, talveen varautuminen

Sijaintitietopalvelu