Vesi- ja jätevesiverkostot

Wiitaseudun Energia omistaa ja ylläpitää vesi- ja jätevesiverkostoja Viitasaaren keskustan toiminta-alueella ja Kymönkoskella. Kymönkosken toiminta-alueella on tällä hetkellä käytössä vesijohtoverkosto, mutta kesän 2014 aikana otetaan käyttöön myös rakenteilla oleva jätevesiverkosto. Vettä jaellaan myös Kärnän kylällä.

Vesi johdetaan vedenottamoilta Viitasaaren keskustaan siirtojohdolla, jonka reitti kulkee Kärnän ja Kymönkosken kylien läpi ja edelleen Hanhiniemestä Kymönselän ali Mustaniemeen, jossa se liittyy keskusta-alueen verkostoon. Kymönkoskella on pumppaamo, jolla varmistetaan riittävä veden paine Kymönkosken jakeluverkossa. Mustaniemen pumppaamolla säädetään paine sopivaksi Viitasaaren keskustan verkostossa ja varmistetaan ylävesisäiliöiden riittävä täyttö.

Jäteveden keräilyverkostoon kuuluu johtojen lisäksi useita pumppaamoja verkoston varrella ympäri kaupunkia. Jäteveden pääpumppaamoihin Miekkarinteellä, Kokkilassa ja torilla on vuonna 2013 asennettu automaattisesti käynnistyvät varavoimakoneet, joilla pystytään jatkamaan jäteveden pumppausta puhdistukseen myös sähkökatkojen aikana ja tällöin välttämään jäteveden ylivuodot keskustan alueella.

Toisin kuin kaukolämpöjohtojen osalta, Wiitaseudun Energia ei omista runkojohdoista asiakkaiden rakennuksiin johtavia vesi- ja viemärijohtoja. Nämä talojohdot ovat asiakkaiden omistamia ja asiakkaiden kunnossapitovastuulla. Omistus- ja vastuuraja on runkolinjassa.

  

Kymönkosken jätevesiverkosto

Wiitaseudun Energia on rakennuttanut Kymönkosken kylän alueelle jätevesiverkoston, joka on otettu käyttöön syksyllä 2014.