Wiitaseudun Energia Oy

 

Wiitaseudun Energia Oy on aloittanut toiminnan vuoden 2014 alussa, jolloin yhtiö syntyi Viitasaaren Vesi Oy:n sulautuessa Viitasaaren Lämpö Oy:öön. Yhtiön toimialoina ovat kaukolämmön tuotanto ja myynti, veden hankinta, myynti ja jakelu sekä jäteveden keräily ja puhdistus. Yhtiö myy ja jakelee vettä Viitasaaren keskusta-alueella sekä Kymönkosken ja Kärnän kylissä. Jätevesiverkosto kattaa Viitasaaren keskusta-alueen lisäksi Kymönkosken kylän. Kaukolämpöä toimitetaan asiakkaille Viitasaaren keskusta-alueella.

Hallinto  
Ilkka Kemppainen, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja  
Mervi Paananen, työtoiminnan johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja  
Leila Haiko, perhehoitaja, hallituksen jäsen  
Jari Kunelius, rehtori, hallituksen jäsen  
Miia Kuusela, musiikinopettaja, hallituksen jäsen  
Henkilöstö
Pertti Sipola, toimitusjohtaja
Anna-Leena Tanttu, toimistosihteeri
Petri Kela, käyttöpäällikkö
Pasi Mäkelä, pääkäyttöpäivystäjä
Markku Kinnunen, käyttöpäivystäjä
Jari Pihlakari, käyttöpäivystäjä
Toni Huuskonen, käyttöpäivystäjä
Eelis Pihlakari, käyttöpäivystäjä

Tunnusluvut

  • Liikevaihto n. 3,4 M€
  • Lämpöliiketoiminta n. 2,5 M€
  • Vesi-ja jätevesiliiketoiminta  n. 0,9 M€
  • Henkilöstöä 8
  • Kaukolämpöasiakkaita 393
  • Vesiasiakkaita hieman yli 1000
  • Lämmöntuotanto noin 
    50 000 MWh/v
  • Vedentuotanto noin 340 000 m3/v

Yhtiön kotipaikka on Viitasaari ja Viitasaaren kaupunki omistaa kaikki yhtiön osakkeet.

------------------------------------------

Kuluttajasuojalain 2 luvun 8 b § mukainen asiakkaalle annettava tieto riidanratkaisuelimistä:

Jos sopimusta koskevaa eri-mielisyyttä ei saada ratkaistuksi osalpuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttaja- riitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). 

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2013

Graafinen ohje

Lehti-ilmoitukset