Wiitaseudun Energia Oy

 

Wiitaseudun Energia Oy on aloittanut toiminnan vuoden 2014 alussa, jolloin yhtiö syntyi Viitasaaren Vesi Oy:n sulautuessa Viitasaaren Lämpö Oy:öön. Yhtiön toimialoina ovat kaukolämmön tuotanto ja myynti, veden hankinta, myynti ja jakelu sekä jäteveden keräily ja puhdistus. Yhtiö myy ja jakelee vettä Viitasaaren keskusta-alueella sekä Kymönkosken ja Kärnän kylissä. Jätevesiverkosto kattaa Viitasaaren keskusta-alueen lisäksi Kymönkosken kylän. Kaukolämpöä toimitetaan asiakkaille Viitasaaren keskusta-alueella.

Hallinto  
Tuomo Kantola, hallituksen puheenjohtaja  
Tiina Mikkola, hallituksen jäsen  
Taina Julkunen, hallituksen jäsen  
   
   
Henkilöstö
Kari Kautto, toimitusjohtaja
Anna-Leena Tanttu, toimistosihteeri
Petri Kela, käyttöpäällikkö
Pasi Mäkelä, pääkäyttöpäivystäjä
Markku Kinnunen, käyttöpäivystäjä
Jari Pihlakari, käyttöpäivystäjä
Toni Huuskonen, käyttöpäivystäjä
Eelis Pihlakari, käyttöpäivystäjä

Tunnusluvut

  • Liikevaihto n. 3,6 M€
  • Lämpöliiketoiminta n. 2,6 M€
  • Vesi-ja jätevesiliiketoiminta  n. 1,0 M€
  • Henkilöstöä 8
  • Kaukolämpöasiakkaita 398
  • Vesiasiakkaita hieman yli 1000
  • Lämmöntuotanto noin 
    50 000 MWh/v
  • Vedentuotanto noin 340 000 m3/v

Yhtiön kotipaikka on Viitasaari. Wiitaseudun Energian koko osakekannan omistaa 1.12.2018 alkaen Jyväskylän Energia. 

------------------------------------------

Kuluttajasuojalain 2 luvun 8 b § mukainen asiakkaalle annettava tieto riidanratkaisuelimistä:

Jos sopimusta koskevaa eri-mielisyyttä ei saada ratkaistuksi osalpuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttaja- riitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). 

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Tietosuoja

Tietosuojaseloste

 

 

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2013

Graafinen ohje

Lehti-ilmoitukset